add share buttons
Selecteer een pagina

“5th Floor Real Estate” is een maatschappelijke onderneming, een private organisatie met voornamelijk publieke doelen. De visie van ons is dat een ieder het recht heeft op passende huisvesting. Met voorgaande wordt bedoelt dat er huisvesting voor een ieder moet zijn, ongeacht de situatie waarin men zich bevindt. Onze onderneming focust zich op de kwetsbare personen op de woningmarkt, de personen die aan het begin staan van hun wooncarrière of door een bepaalde gebeurtenis in het leven genoodzaakt zijn een nieuwe wooncarrière te starten.

Het maatschappelijk ondernemerschap van “5th Floor Real Estate” dient in belangrijke mate bij te dragen aan het welzijn van de burgers voor zover het wonen betreft. Onze onderneming zal de bewoners faciliteren en voorzien in de vraag met betrekking tot huisvesting. Voorgaande behoeft niet alleen huisvesting op het gebied van wonen te betekenen, maar door in verschillende woongebouwen overige faciliteiten als horeca, werkervaringbedrijven e.d. te huisvesten kan je de bewoner op andere gebieden stimuleren. “5th Floor Real Estate” houdt zich niet bezig met de persoonlijke begeleiding van de doelgroep, maar respecteert de organisaties die daarin gespecialiseerd zijn en zullen hen bij de projecten betrekken, iedere zijn eigen specialisatie.

Heeft u een project of een pand dat zou kunnen passen in onze denkwijze en strategie, neemt u gerust contact met ons op: mailto:info@5threalestate.nl.